photo.sight
                 
 100%  90%  80%  70%  60%  50%  40%  30%  20%  10%  0%  foto.klubb My comments RSS 
login

password

 • registrering

 • glemt passord
 • bilder
 • nye bilder: 0
 • nye kommentarer: 0
 • send inn bilde »
 • rangeringer
  fotografer bilder
 • îáñóæäàåìûå
 • çîëîòûå
 • ïîïóëÿðíûå
 • èçáðàííûå
 • êîììåíòàòîðû
 • òîï 200
 • òîï 50
 • òåõíèêà
 • îðèãèíàëüíîñòü
 • õóäîæåñòâåííîñòü
 • photo.sight
  photo.sight foto.forum
 • filosofi
 • reglement
 • FAQ
 • moderatorer
 • statistikk
 • annonseinfo
 • alle temaer
 • generelt
 • foto.teknikker
 • foto.marked
 • foto.historier
 • foto.chat
 • annonse


  Photo.Sight Reglement
 • Hva er Photo.Sight
 • Moderatorer
 • Foto.Klubb medlemskap
 • Fotograf statuser
 • Rangering, karakter og anbefalinger

 • NB!
  Alle opphavsrettigheter på bilder plassert på Photo.Sight tilhører fotografer som hadde tatt disse bilder. Alle spørsmål angående enhver bruk av bilder fra disse sidene bør rettes direkte til fotografer. Kontakt informasjon er å finne på fotografers egne sider.


  Hva er Photo.Sight

  Dere har kommet til en interaktiv klubb hvor fotoentusiaster fra hele Skandinavia kan kommunisere med hverandre uten å forlate sin egen stua. Kommunikasjonsprosessen er velorganisert, strukturert og ryddig grunnet at disse sidene ble spesialutviklet for og av fotografer selv. Medlemmene kan vise hverandre og til omverden sine bilder, motta og skrive kommentarer, snakke i chatroom og forum, bygge opp sin egen portefølje... Alt dette gir ubegrensede muligheter for hyggelig fritid og ikke minst samtidig kunstnerisk vekst.

  Imidlertid, støtter vi ikke familiebilder som er uinteressante for utenforstående seer, av typen "jeg er på hytte", "lørdagsfesten", osv. Det er underforstått at fotografen selv er i stand til å vurdere verdighet av sitt eget verk. Hvis dette skaper problemer inviterer vi deg til å studere bilder som er vurdert med høye karakter f.eks. i diverse rangeringslistene.

  Redaksjonen av Photo.Sight reserverer seg rett til å slette bilder og kommentarer av fornærmende og ærekrenkende karakter. Med største oppmerksomhet vurderes bilder av erotisk karakter og bilder hvor det kan være tegn på vold, rasisme og religion uforsonlighet. Alle modeller som fotograferes nakne må være over 18 år. Vi håper på at fotografene selv er i stand til å se grenser av det tillatelige.

  Utenom dette er det forbudt å bruke automatiseringsteknikker for karaktersetting, kommentarskriving og registrering av nye medlemskap. Bruk av slike løsninger medfører sletting av tilsvarende brukerkonto. Ved å plassere bilder på Photo.Sight samtykker du at ditt bilde kan brukes som bakrunnsbilde på andre maskiner i verden i tilfellet bildet ditt blir dagens.bilde. Dette gjøres ved hjelp av vårt program Photo.Sight Wallpaper, som også du kan bruke gratis på maskinen din.

  Obs! Ved sletting av brukeren fra photo.sight vil vi slette alle dine bilder, men beholde kommentarene som du hadde skrevet.  Moderatorer

  Moderatorer blir valgt blant Photo.Sight sine aktive brukere av administrasjonen.

  Moderator er en offisiell person som sørger for å holde orden og kontroll over nettstedets funksjonalitet. Moderator er den andre maktpersonen og er Administrators underordnede.

  Hvis Moderator av en eller annen grunn ikke lenger ønsker å inneha denne stilling gir han/hun melding om dette til Administrator 3 dager før han/hun trer ut av stillingen.

  Moderators plikter

  Moderator er ansvarlig for opptak av nye Photo.Sight medlemmer i samsvar med gjeldende opptaksregler.

  Moderator plikter å være ærlig og uavhengig i sine vurderinger og avgjørelser som han/hun tar. Moderator har ikke lov å misbruke makten han/hun innehar. For brudd av denne regelen blir Moderatoren fratatt retten til videre bruk av nettstedet.

  Moderators rettigheter

  Moderator har rett til å foreslå hvilken som helst bilde for sletting i det han/hun mener at bildet krenker andres opphavsrett eller ikke er i samsvar med Photo.Sight reglement, under forutsetning at han/hun synliggjør sine grunner. Andre Moderatorer stemmer for eller imot forslaget og flertallet avgjør sakens utfall.

  Moderator har rett til å foreslå stopp av medlemskap til enhver klubbmedlem for uverdig oppførsel eller brudd av Photo.Sight reglement, under forutsetning at han/hun synliggjør sine grunner. Andre Moderatorer stemmer for eller imot forslaget og flertallet avgjør sakens utfall.

  Moderatore er pliktige til å være ærlige og uavhengige når de tar en avgjørelse. Det er forbudt å forskjellsbehandle folk eller prøve å hjelpe "sine egne". For brudd av denne regel blir Moderator utestengt fra Photo.Sight.

  Sensur

  Photo.Sight er et allment tilgjengelig Internet prosjekt. 8% av brukere er barn mellom 8 og 12 år. Moderator skal stoppe uanstendig ordbruk i kommentarer, pøbelaktig opptreden og fornærmelse av nettstedets brukere. Dette gjøres ved å slette slike kommentarer med advarsel til bruker. Brukere som bryter reglement kan bli utestengt fra nettstedet for 7 dager, og ved gjentatte brudd slettet helt fra Photo.Sight. Denne avgjørelsen foretas av Administrasjonen.

  Konflikt løsing

  Hvis dere ikke er enig med avgjørelse av en Moderator kan dere skrive om det til alle andre Moderatorer på en spesial klagesiden av nettstedet. Deres melding blir synlig kun for andre Moderatorer og ikke for andre brukere. Hvis avgjørelse av Moderatorer heller ikke tilfredstiller dere kan dere skrive til Administrator. I begge tilfeller bør dere vise til regelbruddet og beskrive deres standpunkt klart og tidelig.

  Publisitet av alle avgjørelser

  Moderators handlinger er tilgjengelig i en rapport som er tilgjengelig for alle brukere. Hvis Moderator bryter reglement blir han/hun sagt opp og en ny Moderator blir valgt av andre Moderatorer og Administrator.  Foto.Klubb medlemskap

  For å bli medlem av klubben trenger man å registrere seg og motta sitt passord i den oppgitte e-posten. Etter denne prosedyren får dere kandidatstatus og får samtidlig mulighet for å sende inn deres bilder, stemme og skrive kommentarer. Avgjørelsen om deres opptakk til klubben blir tatt av flertallet av Photo.Sight Moderatorer på bakgrunn av deres innsendte bilder og kommentarer som dere har skrevet.

  Kun en av følgende grunner er nok for at dere ikke får medlemskapet:

  1. Innsendelse av bilder som strider mot Photo.Sight reglement
  2. Innsendelse av andres bilder under sitt navn
  3. Innsendelse av collage gjørt av andres bilder eller clip-art bilder
  4. Tilstedeværelse av uanstendig eller ærekrenkende kommentarer

  Kunstneriske eller tekniske mangler av innsendte bilder kan ikke danne grunnlag for avslag på medlemskapet.  Fotograf statuser

  Etter at man er blitt medlem av Photo.Klubben endres statusen automatisk fra "kandidat" til "nybegynner". "Kandidat" kan sende inn totalt 4 bilder. Etter innsendelse av disse sendes en automatisk søknad om medlemskapet inn til Moderatorer og man får "nybegynner" status. Videre endring av statusen skjer på bakgrunn av andre brukers stemmer på fotografens individuelle siden. Statuser blir tildelt ut fra hvor mange stemmer er avgitt for alle mulige statuser basert på flertallet av stemmer med et bestemt minimum antall stemmer. Det er mulig for statusen å endre seg både oppover som nedover. Det er også mulig å hoppe over et nivå, men det kreves større prosentandel stemmer for det nye statusnivået. Statuser blir avregnet en gang om dagen. Avhengig av status endres limiten på innsendelse av nye bilder:

  statusbildestørrelse, kBantall bilderi perioden
   nybegynner450 kB1 bilder3 dager
   erfaren500 kB2 bilder4 dager
   proff550 kB3 bilder5 dager
   master600 kB4 bilder6 dager


  Administrator reserverer seg retten til å endre limiten for enkelte brukere i eksepsjonelle tilfeller.  Rangering, karakter og anbefalinger

  Photo.Sight har et avansert system for anbefalinger, karakter og rangeringer som skal hjelpe å finne de beste etter brukernes mening bilder og fotografer.

  Anbefalinger

  Hvis dere liker et bilde som dere ser, kan dere anbefale denne for andre med tanke på en eller flere kriterier ut fra følgende - Kunstnerisk verdi, Originalitet, Teknisk utførelse (KOT). Vi anbefaler ikke å trykke på "alle knapper" og tenke godt gjennom denne prosessen. Husk at ut fra hva du trykker avhenger hva andre brukere kommer til å se. Vær så snill og ikke skuff dem :-)

  Karakter

  Hvis dere mener at å anbefale et bilde er ikke nok, har dere mulighet til å sette en karakter som skal si mer om hva dere mener om bildet ved å klikke på tilsvarende karaktertegn. Karakter blir ikke brukt for å beregne rangeringer (bortsett fra "gull fotograf" rangeringen) og avgis mest for fotografer selv.

  Rangeringer

  Photo.Sight sine rangeringer baseres på anbefalinger som bildene får fra besøkere, antall visninger og kommentarer til respektive bildene.

  1. Dagens.Bilde - et bilde som er innsendt i løpet av siste 24 timer og fått maksimalt antall anbefalinger (akkumulert på alle tre parametere) ved beregning av denne rangeringen.

  2. Ukens.Bilder (Top 50) - bilder som er tilsendt i løpet av siste 7 dager (168 timer) og fått maksimalt antall anbefalinger (akkumulert på alle tre parametere) ved beregning av denne rangeringen. Rangeringen sorteres etter antall anbefalinger.

  3. Ukens.Bilde (blant Ukens.Bilder) - et bilde som er tilsendt i løpet av siste 7 dager (168 timer) og er blitt mest lagret i favoritter til andre brukere.

  4. Månedens.Bilder (Top 200) - bilder som er tilsendt i løpet av siste 30 dager (720 timer) og fått maksimalt antall anbefalinger (akkumulert på alle tre parametere) ved beregning av denne rangeringen. Rangeringen sorteres etter antall anbefalinger.

  5. Kunstnerisk verdi rangering - bilder som er tilsendt i løpet av siste 30 dager (720 timer) og fått maksimalt antall anbefalinger for kunstnerisk verdi ved beregning av denne rangeringen. Rangeringen sorteres etter antall anbefalinger.

  6. Originalitets rangering - bilder som er tilsendt i løpet av siste 30 dager (720 timer) og fått maksimalt antall anbefalinger for originalitet ved beregning av denne rangeringen. Rangeringen sorteres etter antall anbefalinger.

  7. Teknisk utførelse rangering - bilder som er tilsendt i løpet av siste 30 dager (720 timer) og fått maksimalt antall anbefalinger for teknisk utførelse ved beregning av denne rangeringen. Rangeringen sorteres etter antall anbefalinger.

  8. Populære fotografer - bygges på "gjennomsnittlig visninger" (alle visninger av alle bilder i løpet av siste 30 dager) av bilder tilsendt av fotograf siste 30 dager (720 timer). Rangeringen sorteres etter antall visninger.

  9. Diskuterte fotografer - bygges på akkumulert antall kommentarer til alle fotografers bilder som er innsendt siste 30 dager (720 timer). Rangeringen sorteres etter antall kommentarer.

  10. Gylne fotografer - bygges på gjennomsnittlig karakter av alle bilder innsendt de siste 30 dager (720 timer) til en fotograf. Rangeringen sorteres etter gjennomsnittlig karakter.

  11. Favorittfotografer - bygges på antall lagringer av fotografen i "favorittfotografer" til andre brukere i løpet av siste 30 dager (720 timer). Rangeringen sorteres etter antall lagringer.

  12. Favorittkommentatorer - bygges på antall lagringer av fotografen i "favorittkommentatorer" til andre brukere i løpet av siste 30 dager (720 timer). Rangeringen sorteres etter antall lagringer.  photo.sight ©1999-2009 Photosight.org
  e-post: admin@photosight.org
  annonseinfo»